Ochrona roślin Kalibracja opryskiwacza

Opublikowano: 24 stycznia, 2018 | autor: Redaktor

Kalibracja opryskiwacza. Od czego zacząć i o czym pamiętać?

Prawidłowa przeprowadzona ochrona roślin wymaga od producentów rolnych nie tylko zastosowania odpowiednich dawek ŚOR, ale również równomiernego pokrycia nimi roślin.  Do tego niezbędna jest regularna kalibracja opryskiwacza polowego.

Uwarunkowania prawne, a kalibracja opryskiwacza

Kalibracja opryskiwacza jest regulowana prawnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.  Zgodnie z artykułem 8 ww. ustawy użytkownicy profesjonalni są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kalibracji sprzętu.

Więcej informacji znajdziecie na: Środki ochrony roślin

Kalibracja opryskiwacza

Regularne kalibracje sprzętu, czyli kiedy?

Integrowana ochrona roślin wymaga, aby kalibrację opryskiwacza polowego przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego sezonu wegetacyjnego, jak również po każdorazowej wymianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia lub rodzaju ciągnika.  

Lepsza ochrona roślin po kalibracji, ale nie tylko…

Regulacja opryskiwacza i dobór parametrów jego pracy niesie konkretne korzyści. Sprawny technicznie i odpowiednio skalibrowany do pracy opryskiwacz pozwala na uzyskanie optymalnego poziomu naniesienia ŚOR oraz równomiernego pokrycia nimi roślin. Wpływa to bezpośrednio na  ograniczenie strat środków ochrony roślin, a co za tym idzie obniżenie kosztów zabiegu. Lepsza ochrona roślin po kalibracji to nie jedyna korzyść. Regularna inspekcja sprzętu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii podczas oprysku  oraz podnosi bezpieczeństwo osób wykonującej zabieg.

Od czego zacząć?

W celu kalibracji opryskiwacza niezbędne jest przygotowanie odpowiednich narzędzi i materiałów:

 • palików i taśmy mierniczej do wyznaczenia odcinka pomiarowego
 • notatnika i kalkulatora
 • czasownika z sekundnikiem
 • naczynia pomiarowego
 • zestawu rozpylaczy do zamontowania na opryskiwaczu

Kalibracja opryskiwacza polowego:

 1. Korzystając z informacji zawartych na etykiecie pestycydu określ odpowiednią dawkę cieczy użytkowej.
 2. Sprawdź rozstaw rozpylaczy na belce opryskiwacza.
 3. Za pomocą palików i taśmy mierniczej przygotuj odcinek pomiarowy o długości 100 metrów, po czym wykonaj jazdę testową.
 4. Oblicz prędkość roboczą ciągnika z opryskiwaczem na podstawie wzoru:

Prędkość km/h = (100m x 3,6) : czas przejazdu odcinka pomiarowego

 1. Oblicz wydatek rozpylacza na podstawie wzoru:

Wydatek l/min = (dawka l/ha x rozstaw rozpylaczy x prędkość km/h) : 600

 1. W tabeli wydatków cieczy z rozpylaczy ustal nominalne ciśnienie dla wybranego typu rozpylaczy.
 2. Zmierz wydatek kilku rozpylaczy, z różnych sekcji, zbierając z każdego nich wodę do naczynia pomiarowego przez 1 minutę.
 3. Odczytaj wartość pomiaru z umieszczonej na naczyniu testowym skali.
 4. Porównaj wydatek nominalny z rzeczywistym.

W przypadku nieścisłości, gdy wydatek rzeczywisty jest niższy od zakładanego, należy zwiększyć wartość ciśnienia roboczego.

Tags: ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑