Przygotowanie sadu do zimy

29 listopada, 2022 | autor: Redaktor

Jesień w sadzie, już po zbiorach owoców, przebiega pod znakiem przygotowania drzew i krzewów do nadejścia zimy. Przygotowanie sadu do


Ochrona przedzbiorcza jabłek

17 listopada, 2022 | autor: Redaktor

Wzrastające wymagania konsumentów, a co za tym idzie sieci handlowych dotyczące jakości jabłek, dostępnych w sprzedaży nawet kilka miesięcy po


Ochrona grusz przed zbiorami

4 listopada, 2022 | autor: Redaktor

Ochrona grusz od połowy lata do okresu kilku tygodni przed planowanymi zbiorami skupia się na zapobieganiu chorobom przechowalniczym. Najgroźniejsza w


Pakowanie owoców i warzyw

31 sierpnia, 2022 | autor: Redaktor

Pakowanie owoców i warzyw stanowi nie tylko ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami, które mogą powstać podczas transportu i przechowywania, ale również


Monitoring szkodników w owocach

24 sierpnia, 2022 | autor: Redaktor

Monitoring szkodników stanowi ważny element integrowanej ochrony roślin. Oparty jest na systematycznie prowadzonej lustracji miejsc produkcji roślinnej, której wynik stanowi


Odporność roślin uprawnych

3 sierpnia, 2022 | autor: Redaktor

Odporność roślin uprawnych na stres determinuje powodzenie ich rozwoju osobniczego, a także wytworzenie wysokojakościowego plonu. Odporność jest ściśle uzależniona od


Szkodniki cebuli – zwalczanie

8 lipca, 2022 | autor: Redaktor

Uprawa cebuli, niezależnie od gatunku, narażona jest na różnorodne szkodniki. Warzywom cebulowym w szczególności zagrażają: śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka, chowaczDo góry ↑