Regulacja wzrostu u zbóż ozimych. Dlaczego warto o niej pomyśleć?

Wyleganie zbóż ozimych jest przyczyną strat ekonomicznych mogących przekraczać nawet 60% plonu. Skutecznym sposobem ograniczającym występowanie tego zjawiska jest stosowanie regulatorów wzrostu. Regulacja wzrostu u zbóż nie tylko skraca i wzmacnia źdźbła, ale również korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego.

 

Przyczyny wylegania zbóż ozimych

Wyleganie zbóż może być powodowane wieloma czynnikami, w tym ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz błędami w technologii uprawy.

Do pierwszej grupy czynników należą m. in. silne wiatry, intensywne opady deszczu czy gradobicia.

Z kolei do drugiej grupy czynników należą gęsty siew, zbyt intensywne nawożenie azotem, zaniechanie ochrony chemicznej przez patogenami grzybowymi powodującymi choroby podstawy źdźbła oraz zaniechanie skracania zbóż.

Straty spowodowane wyleganiem zbóż mogą przekraczać nawet 60% plonu.

 

regulacja wzrostu u zbóżKorzyści wynikające ze stosowania regulatorów wzrostu

Stosowanie regulatorów wzrostu, takich jak Cuadro® NT 250 EC – Regulator wzrostu zbóż, powoduje nie tylko skrócenie i wzmocnienie źdźbeł zbóż, ale intensywny rozwój ich systemu korzeniowego, czego następstwem jest zwiększenie odporności na susze. Dodatkowo następuje poprawa wyrównania wysokości łanu.

 

Kiedy regulacja wzrostu u zbóż ozimych powinna być przeporwadzona?

Zalecane terminy stosowania regulatorów wzrostu u zbóż ozimych są następujące:

  • pszenica ozima: od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego(BBCH 29–39);
  • jęczmień ozimy: od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39);
  • pszenżyto ozime: od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32);
  • żyto ozime: od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39).

Dodatkowo, przeprowadzając zabieg należy mieć na uwadze, że na efektywność działania regulatorów wzrostu wpływają warunki pogodowe panujące podczas oraz po oprysku.

Przy zabiegu preparatami zawierającymi substancję aktywną w postaci trineksapaku etylu temperatura nie powinna być niższa niż 10°C w trakcie i do 5 dni po zabiegu.

Polecamy także: